Tolken

Tolkdiensten voor bedrijven en particulieren in het Nederlands en het Hongaars

  • Tolken op locatie
  • Online en telefonisch tolken

Ik ben een ervaren tolk en werk vooral met de talencombinaties Nederlands en Hongaars. Maar bij een conferentie waar meerdere naties vertegenwoordigd zijn, kan ik ook makkelijk overschakelen naar het Engels en het Russisch, als de situatie dat wenst.
Ik tolk vaak bij notariskantoren, bij het passeren van de koopacte.
Ik ben ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers voor de taalcombinaties:
Nederlands <-> Hongaars
Wbtw –nr.: 4054
Ik leg contacten tussen Nederlandse en Hongaarse zakenpartners.
Het regelen van zaken en het bemiddelen tussen Nederlandse en Hongaarse partners behoort ook tot mijn werkzaamheden.
Ook kan ik in ziekenhuizen als medisch tolk mijn diensten bewijzen.
Het uurtarief wordt bepaald, afhankelijk van de duur en de plaats van de tolkwerkzaamheden.