hongarije
 

Fordítás

Nyelvek
A következő nyelveken készítek fordításokat: holland, magyar, angol és oroszból. Ha hites fordításra van szüksége, kérem forduljon hozzám. Hollandiában hivatalos iratok hites fordítását az a hites fordító készítheti el, aki be van jegyezve Den Bosch-ban a Hites Tolmácsok és Fordítók Regiszterébe. A hites fordításhoz hozzá van csatolva az eredeti dokumentum és minden egyes oldal el van látva a hites fordító aláírásával és pecsétjével.

Legtöbbször a következő dokumentumok hites fordítására van szükség. Anyakönyvi kivonatok, Pl. útlevél, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, lakhelynyilvántartás. Ügyvédi okiratok, Pl. adásvételi szerződés, végrendelet, nyilatkozat. Egyéb hivatalos iratok, Pl. bérleti szerződés, diploma, jegyzőkönyv, biztosítási papírok A FOURTEXT készít hites és nem hites jogi és műszaki fordításokat is. Fordulhat a FOURTEXT-hez, ha az internet oldalát szeretné lefordíttatni, egy hivatalos irat sürgős fordítására van szüksége, illetve lefordított szöveget szeretne javíttatni vagy ellenőriztetni. Be vagyok jegyezve a Hites Tolmácsok és Fordítók Regiszterébe a következő nyelvkombinációkra: holland-magyar

magyar-holland
Hongaars-Nederlands
orosz-holland
angol-holland


Wbtw –száma.: 4054    www.bureaubtv.nl
Ez tanúsítja az elismertségemet és szakértelmemet, mint tolmács és fordító.
Szerepelek a Hollandia Magyar Nagykövetség és a Magyar Federáció hites tolmácsok és fordítók listáján.