hongarije
 


Vertalen

Talen:
Ik lever beëdigde en niet beëdigde vertalingen in het : Nederlands, Hongaars, Engels en vanuit het Russisch. Hebt u een beëdigde vertaling nodig, dan kunt u bij mij terecht. Een beëdigde vertaling is een officieel document opgemaakt door een beëdigde vertaler, die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch. Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan de originele akte gehecht en alle bladzijden voorzien van de handtekening en de stempel van de beëdigde vertaler.
U hebt meestal een beëdigde vertaling nodig in de volgende gevallen:

Uittreksels uit de burgerlijke stand;
zoals paspoort, geboorteakte, huwelijksakte, uittreksel uit het Bevolkingsregister, etc
Notariële akten;
zoals koopcontract, testament, verklaringen, etc.
Overige officiële documenten;
zoals huurcontract, diploma, proces-verbaal, verzekeringsdocumenten, etc

Tevens kunt u bij FOURTEXT terecht voor eenvoudige teksten, vertalingen van uw website, correctiewerkzaamheden en spoedvertalingen.
Ik ben ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers voor de taalcombinaties:
Nederlands-Hongaars
Hongaars-Nederlands
Russisch-Nederlands
Engels-Nederlands


Wbtw –nr.: 4054  www.bureaubtv.nl
Dit is een bewijs van mijn vakkundigheid en professionaliteit als tolk en vertaler.
Ik sta op de lijst van beëdigde tolken en vertalers van de Hongaarse Ambassade in den Haag, en op de lijst van de Hongaarse Federatie in Nederland.